Betaalbare huisvesting

30 augustus 2023

Wat wij zien gebeuren:
Het gebrek aan woningen raakt jongeren hard. Zo bestaat een tekort aan 24.000 studentenkamers in studentensteden. Er wonen en studeren ongeveer 123.000 internationale studenten in ons land. Nederlandse studenten trekken aan het kortste eind. Door schaarste in het woningaanbod worden prijzen van woningen opgestuwd. Voor singels en zelfs voor jonge tweeverdieners is het lastig geworden om nog betaalbare woonruimte te vinden. Woninglasten vormen een te groot aandeel van het beschikbare inkomen van jonge mensen, waardoor zij stress ondervinden: een kinderwens wordt uitgesteld en door (te) hard te moeten werken, ontstaat gebrek aan vrije tijd, sociale momenten en rust.

 

Wat wij graag zien:
Er dient door lokale gemeenschappen te worden bekeken in hoeverre het woningaanbod het toelaat om internationale geïnteresseerden te kunnen toelaten. Burgers mogen aangeven dat de grenzen van gastvrijheid zijn bereikt.