VRIJ EN VERBONDEN

Wij hebben Vox Populi opgericht vanuit onze diepe overtuiging dat een radicale verandering in onze politieke cultuur noodzakelijk is. De technocratie, lobbycratie en mediacratie die we zijn geworden, hoort weer een democratie van én voor vrije mensen te worden. Bij Vox Populi zien we een toekomst waarin we veel beter samenwerken. Veel beter luisteren naar de mensen in de straat. Waar leiders met de voeten en het hart midden in de samenleving staan. Waarbij we veel meer werken vanuit lokaal initiatief. Waar iedereen mag meedoen en beleid wordt gevormd op de vleugels van onze gedeelde wijsheid. Samen hebben we de kracht om deze visie werkelijkheid te maken. Sluit je bij ons aan en laten we werken aan een toekomst die iedereen inspireert en verenigt. Vrijheid, solidariteit en een leefbare aarde ook voor de generaties na ons.

 

Vox Populi

onze stem

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”
Abraham Kuyper, 20 oktober 1880

Politieke beweging in het hart van de samenleving

Ons partijprogramma en onze flyer kunnen samengevat worden in één kernvraag: Hoe creëren we gezamenlijk een toekomst vol hoop en verbinding? Een toekomst waarin onze relaties zich uitstrekken naar de wereld om ons heen, doordrenkt met positiviteit en gebaseerd op keuzes die in lijn zijn met onze diepste visie.

 

Deze visie omvat een Nederland en een wereld waarin we balans vinden te midden van de verdeeldheid die onze samenleving heeft verscheurd. Laten we terugkeren naar een gezamenlijk fundament van vertrouwen, veiligheid en eenheid.

 

Dit willen we realiseren door lokaal zelfbestuur, interconnectiviteit, duurzaamheid, welzijn en burgerparticipatie, allemaal binnen de kaders van democratische en wettelijke normen. Daarnaast omarmen we een toekomst waar vrijheid en harmonie met de natuur centraal staan. En daar vinden we hernieuwde verbinding met onze diepste overtuigingen en de kern van ons bestaan.

 

Lees meer in ons partijprogramma en onze flyer.  

Kernpunten

Klimaat

Gezond en duurzaam voedsel

De effecten van grootschalige voedsel- productie zijn duidelijk: consumenten worden steeds afhankelijker van de wereldmarkt, voedsel verliest zijn gezondheid door het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen, en de duurzaamheid van de productie neemt af. Het intensieve gebruik van grond put de bodem uit en verstoort de natuurlijke balans.

Klimaat

Schoon water en schone lucht

Volgens de Universiteit Wageningen bevindt de waterkwaliteit in Nederland zich op het laagste niveau onder alle EU-lidstaten. Slechts 1% van onze wateren voldoet aan de criteria voor een "goede" kwaliteit. Opvallend is dat de Nederlandse bevolking hierover nauwelijks actief wordt geïnformeerd.

Veiligheid

Grenzen aan gastvrijheid

Het aantal immigranten, inclusief vluchtelingen, is sterk gestegen in Nederland. Dit zet extra druk op de woningmarkt en beschikbare ruimte, wat ook expats en buitenlandse studenten betreft. Het draagvlak van lokale gemeenschappen lijkt zijn grenzen te hebben bereikt.

Onderwijs

Individuele leerbehoeften

Vox Populi pleit voor een verschuiving naar een modulair klasconcept binnen het voortgezet onderwijs ter vervanging van het huidige vaste curriculum per leerjaar. Dit sluit beter aan bij de individuele leerbehoeften en capaciteiten van leerlingen.

Wonen

Betaalbare huisvesting

Het woningtekort treft vooral jongeren. In studentensteden ontbreken 24.000 studentenkamers. Dit stuwt de woningprijzen op, waardoor zelfs alleenstaanden en jonge tweeverdieners moeite hebben met betaalbare huisvesting, met financiële druk, stress en uitgestelde plannen als gevolg.

Zorg

De mens centraal

Zorgpersoneel wordt weer in staat gesteld om genoeg tijd te besteden aan patiënten, zodat tussen hen weer rust en verbinding ontstaat. Managementlagen maken zorgverlening nodeloos gecompliceerd en kostbaar.

Economie

MKB centraal

Steeds meer Nederlandse huishoudens zijn financieel kwetsbaar en bepaalde bronnen melden zelfs dat zes op de tien huishoudens niet of maar moeilijk kan rondkomen. Dit is onder meer te wijten aan hoge inflatie, hoge zorgkosten en hoge vaste lasten.

Internationaal

Lasten verlichting

De lidstaten van de Europese Unie landen lijken steeds minder eensgezind te zijn en haar operationele kosten rijzen de pan uit.

Veiligheid

Democratische vernieuwing

De huidige tijd kenmerkt zich door een aanzienlijk gebrek aan vertrouwen in de overheid. Mensen hebben in toenemende mate twijfels over de integriteit, efficiëntie en effectiviteit van de overheidsinstellingen.