De mens centraal

30 augustus 2023

Wat wij zien gebeuren:

De meest gehoorde kreet in de afgelopen decennia is dat ”de handen terug aan het bed moeten” . Verder dienen managementlagen te worden geschrapt, omdat deze een substantieel deel afsnoepen van het totale budget voor gezondheidszorg. Daarnaast staan bureaucratische rompslomp en zogenaamde kwaliteitsinstrumenten daadkrachtig en bezield werken in de weg.

 

Wat wij graag zien:
In de gezondheidszorg moet de mens centraal staan: de patiënt en het zorgpersoneel. Zorgpersoneel wordt weer in staat gesteld om genoeg tijd te besteden aan patiënten, zodat tussen hen weer rust en verbinding ontstaat. Managementlagen maken zorgverlening nodeloos gecompliceerd en kostbaar. Zorgverzekeraars behoren een dienende rol te pakken en mogen niet op de stoel van behandelaars gaan zitten. Voor zorgconsumenten moet de vrije keuze van behandelaars en absolute privacy gewaarborgd blijven. Belangrijker is nog dat we voorkomen dat we ziek worden. Het welzijn en de gezondheid van de lokale gemeenschap is de laatste decennia steeds meer ondergeschikt geraakt aan de belangen van multinationals en grote bedrijven. Te denken valt aan slechte voeding (fast food), de grote nadruk op het gebruik van medicijnen en het toegenomen gebruik van bestrijdingsmiddelen en additieven in voeding. Deze trend moet worden gekeerd door vanuit de lokale gemeenschap weer voedsel te produceren.