Democratische vernieuwing

23 augustus 2023

Wat wij zien gebeuren:
Het vertrouwen in de overheid is op dit moment tot een dieptepunt gedaald.

 

Wat wij willen zien:
Vox Populi staat voor een frisse kijk op democratische vernieuwing. Wij geloven in het actief betrekken van de samenleving bij belangrijke beslissingen en wij omarmen het idee dat de overheid steeds weer nagaat welke ideeen in de samenleving leven. We streven naar meer directe vormen van participatie, zoals referenda, waarin de samenleving rechtstreeks inspraak heeft in belangrijke kwesties. We willen een continue digitale communicatie en uitwisseling van visies mogelijk maken, zodat een ieder voortdurend op de hoogte is van wat er speelt en de kans heeft om zijn of haar stem te laten horen. Dit creeert een dynamische, interactieve democratie waarbij de stem van een ieder wordt gehoord en betrokken. Bovendien streven we naar nieuwe bestuursvormen die de diversiteit van onze samenleving weerspiegelen en recht doen aan de talenten en ideeen die er leven. We willen een samenleving waarin een ieder de ruimte krijgt om zijn of haar capaciteiten te ontwikkelen en bij te dragen aan het algemeen welzijn. Dit betekent dat we openstaan voor innovatieve bestuursmodellen die meer inclusief en participatief zijn. Samen met onze leden willen we deze visie op democratische vernieuwing tot leven brengen en een samenleving opbouwen waarin mensen zelf het hart van de samenleving vormen. Tot slot hechten wij aan bescherming van de vrijheid van meningsuiting - juist ook in het digitale tijdperk - en wij zullen bewaken dat deze niet verder onder druk komt te staan.