Gezond en duurzaam voedsel

10 september 2023

Wat zien wij gebeuren:
De belangrijkste gevolgen van schaalvergroting van voedselproductie zijn de toenemende afhankelijkheid van consumenten van de internationale wereldmarkt, de afgenomen gezondheid van voedsel door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de afgenomen duurzaamheid van de voedselproductie. Bodems raken uitgeput en de harmonie met de natuur is verstoord.

 

Wat willen we graag zien:
De voedselketen tussen boer en consument dient te worden verkort, waardoor tussenschakels zoveel mogelijk worden verwijderd. Dit houdt in dat boerderijen in staat worden gesteld om weer een gevarieerd aanbod aan producten te verbouwen om zoveel mogelijk vers, betaalbaar, biologisch voedsel aanbieden. De lokale bevolking is zowel producent als consument. Zo wordt de ziel in zowel het agrarische bedrijf als in de plaatselijke gemeenschap teruggebracht en vermindert het af- en aanrijden van grote vrachtwagens voor exportdoeleinden.