Grenzen aan gastvrijheid

30 augustus 2023

Wat wij zien gebeuren:

De afgelopen jaren is het aantal immigranten, waaronder vluchtelingen, fors toegenomen in Nederland. Het is in ons overbevolkte land een illusie om te denken dat we plaats hebben voor iedereen die aanklopt. Nederland kampt met een zeer aanzienlijk tekort aan woningen en een gebrek aan ruimte voor natuur. Dit laatste is een basisbehoefte voor een gezond en gelukkig leven, ook voor nieuwkomers. Expats en buitenlandse studenten zijn ook nieuwkomers. Zij verrijken ons land met kennis en enthousiasme, maar leggen tegelijkertijd extra druk op de woningmarkt en ruimte. Wij constateren dat de grenzen van het draagvlak van lokale gemeenschappen zijn bereikt. 


Wat wij graag zien:
Het vraagt een zeer genuanceerde afweging de schaarse plekken in Nederland te verdelen onder hen die het het hardste nodig hebben. Lokale gemeenschappen moeten op grond van hun zelfbeschikkingsrecht zelf mogen beslissen of nog ruimte bestaat voor de opvang van immigranten. Nederlandse jongeren die woonruimte zoeken dienen in ieder geval voor de komende periode voorrang te krijgen boven buitenlandse studenten, ongeacht of deze al dan niet uit de Europese Unie komen. De Nederlandse woningzoekende prevaleert boven expats. Wanneer het aantal mensen binnen een lokale gemeenschap te snel groeit, verliest deze cohesie en veiligheid. Om polarisatie te voorkomen, is het van belang dat lokale gemeenschappen niet worden overvraagd om vreemdelingen op te vangen. Vox Populi pleit daarom voor het opvangen van vluchtelingen in de regio van waar zij vandaan komen.