Individuele leerbehoeften

30 augustus 2023

Wat wij zien gebeuren:

Ons Nederlandse onderwijssysteem is rigide en niet flexibel genoeg om het beste uit elke leerling te halen. Kinderen worden al op jonge leeftijd gelabeld en in vastomlijnde leertrajecten geplaatst, terwijl algemeen bekend is dat labeling vaak niet accuraat is. Verder constateren we dat met name in het basisonderwijs het overgrote deel van het onderwijzend personeel vrouw is. Bovendien is sprake van toenemende personeelstekorten. Onderwijsstichtingen fuseren tot zeer omvangrijke organisaties. Een kwalijk gevolg hiervan lijkt dat met name jongens al snel het predicaat van AD(H)D’er krijgen, terwijl het maar de vraag is of hun gedrag als storend zou zijn ervaren wanneer ook eens een mannelijke leerkracht voor de klas zou staan, voldoende personeel voorhanden zou zijn geweest en het een kleine school zou betreffen. Scholen lijken minder goed in staat om een veilig klimaat te creëren voor hun leerlingenpopulaties.

 

Wat wij graag zien:
Vox Populi pleit voor een verschuiving naar een modulair klasconcept binnen het voortgezet onderwijs ter vervanging van het huidige vaste curriculum per leerjaar. Dit sluit beter aan bij de individuele leerbehoeften en capaciteiten van leerlingen. De nadruk moet komen te liggen op het individuele leerproces en de behoeften van elke leerling. Door over te stappen naar een modulair klassensysteem, laten we het onderwijsaanbod beter aansluiten bij de unieke leerstijlen en capaciteiten van elk kind. We moeten afstappen van starre classificaties en labeling van leerlingen en meer ruimte bieden voor differentiatie en individuele groei. Wij geloven dat deze benadering zal bijdragen aan een meer inclusief, rechtvaardig en actief onderwijsstelsel voor alle kinderen in Nederland. Om het aanzienlijke personeelstekort in het onderwijs enigszins te verhelpen, moeten nodeloze administratieve verplichtingen van leerkrachten worden afgeschaft, zodat zij meer lesuren voor de klas kunnen staan.