Lasten verlichting

30 augustus 2023

Wat wij zien gebeuren:

De lidstaten van de Europese Unie landen lijken steeds minder eensgezind te zijn en haar operationele kosten rijzen de pan uit.

 

Wat wij graag willen zien:
Bevoegdheden die Nederland in de loop der tijd heeft overgedragen aan Europa, dienen op een veelheid aan terreinen te worden teruggelegd. Nederlandse burgers herkennen zich niet in Europees beleid en zijn niet bereid om nog langer voor een geldverslindend ambtenarenapparaat te betalen. Nederlandse gemeenschappen wensen hun identiteit en zeggenschap terug te krijgen. De Europese Unie dient zich zo min mogelijk met interne aangelegenheden van haar lidstaten bezig te houden, maar zich louter te richten op haar verhouding met de rest van de wereld. Vox Populi is van mening dat de belastingdruk drastisch dient te worden verlaagd. Zo dient lastenverlichting te worden gerealiseerd door forse bezuinigingen op beleidsterreinen die direct noch indirect lokale gemeenschappen ten goede komen. Het is in dit opzicht maar zeer de vraag of het meefinancieren van oorlogen prioriteit dient te krijgen. Vox Populi wenst dat de overheid zich slechts focust op vredesonderhandelingen. Met betrekking tot Central Bank Digital Currency (CBDC) begrijpen we dat digitale valuta, die worden uitgegeven door centrale banken, vragen oproepen over privacy en financiele autonomie. Vox Populi hecht eraan dat beleid wordt ontwikkeld dat de belangen van ons allen beschermt.