MKB centraal

30 augustus 2023

Wat wij zien gebeuren:
Steeds meer Nederlandse huishoudens zijn financieel kwetsbaar en bepaalde bronnen melden zelfs dat zes op de tien huishoudens niet of maar moeilijk kan rondkomen. Dit is onder meer te wijten aan hoge inflatie, hoge zorgkosten en hoge vaste lasten.

 

Wat wij graag willen zien:

Economische waarde moet zoveel mogelijk in de lokale samenleving behouden blijven. Gecreeerde economische waarde is door schaalvergroting steeds meer in handen is gekomen van wereldwijde investeerders en grote internationale ondernemingen zoals bijvoorbeeld Amazon. Dit is ten koste gegaan van de welvaart van lokale gemeenschappen. De positie van het midden- en kleinbedrijf (MKB) moet weer centraal komen te staan.