Schoon water en schone lucht

30 augustus 2023

Wat zien wij gebeuren:

Volgens de Universiteit Wageningen is de waterkwaliteit in Nederland de slechtste van alle EU lidstaten! Slechts 1% van onze wateren verdient het predicaat “goed”. De Nederlandse bevolking wordt hierover nauwelijks actief geïnformeerd.

 

Wat willen we graag zien:

Vox Populi pleit voor de afschaffing van intensieve veehouderij. Boerderijen dienen voor de lokale bevolking gevarieerd te produceren middels regeneratieve landbouw. Zware industrie wordt slechts toegestaan te (blijven) produceren indien de gezondheid voor mens en dier in haar omgeving wordt geborgd en de natuur zoveel mogelijk behouden blijft.