Over 30 jaar zien wij een Nederland voor ons waarin mensen zich kunnen ontplooien en kinderen de toekomst hebben. We kijken over 30 jaar terug op onze huidige manier van leven en kunnen zeggen dat vroeger niet altijd beter was. Wellicht lachen  we om de manier van leven van toen. Ze wisten niet beter.


Over 30 jaar leven we echt weer met elkaar in gezamenlijkheid en zijn er tal van kleinschalige (burger-) initiatieven die dit mogelijk maken. Waar we van leren en samen steeds beter in zijn geworden. Waarin we in harmonie leven met de natuur doordat we weer terug gaan naar kleinschaligheid. We produceren weer slim, duurzaam en lokaal. We leven op een manier met elkaar samen waarin er voldoende tijd en rust is om ouderen te verzorgen en kinderen de kans krijgen weer echt kind te zijn. Onderling verschil wordt omarmd en wordt gezien als een rijke aanvulling.


We leven gezonder door schone lucht, water en leefomgeving. Grote en vervuilende industrieën zijn tot een minimum beperkt, privatisering is op basisvoorzieningen zoals energie en gezondheidszorg weer teruggedraaid. Niet meer in handen van grote bedrijven maar juist van lokale gemeenschappen. We leven samen in een grote verscheidenheid van woonvormen. Soms individueel en soms collectief.

 

Europa zorgt ervoor dat mensen buiten de EU het beter hebben, zodat de noodzaak om hier naartoe te verhuizen minder is. De EU zal zich niet meer bemoeien met lokale aangelegenheden. Grote tech bedrijven ondersteunen de lokale bevolking, waarbij social media wordt gebruikt om kennis te delen en ideeën uit te wisselen (in plaats van elkaar te polariseren).


Mensen hebben weer zeggenschap en hebben invloed op hoe men hun leven wil leiden met het besef dat we het samen moeten doen. We doen dat dus vanuit een gemeenschappelijke basis met voldoende ruimte voor het individu en zonder betutteling of onnodig opleggen van regels. We kijken naar elkaar om en zorgen ervoor dat niemand de boot hoeft te missen.


Wanneer er een probleem is in de samenleving voeren we met elkaar een inhoudelijk debat met argumenten en tegenargumenten dat uiteindelijk zal leiden tot een gemeenschappelijke conclusie. Democratie staat weer voor diversiteit, ruimte voor verschillen in achtergrond en meningen. Politieke leiders zijn er om ons te dienen en regels dienen de mens en niet andersom.

 

Op de weg hier naartoe zullen er lastige keuzes gemaakt moeten worden. Soms impopulair en soms doen ze pijn. Soms zal het onrechtvaardig voelen. Bij elke keuze die wij maken zullen we eerlijk en transparant vertellen hoe de keuze bijdraagt aan onze visie over 30 jaar.

 

Zoals eerder aangegeven kunnen we op 22 november het verschil gaan maken. Hoe zie jij de toekomst? Laat je stem horen. Onze stem.