Wij, burgers van Nederland, zijn het hart van onze samenleving. Wij willen een vredig, harmonieus, zinvol en waardevol leven leiden. Wij willen in staat zijn daarin zelf keuzes te kunnen maken gebaseerd op nieuwe ideeën of perspectieven. Wij willen gehoord worden, wij willen voelen dat we ertoe doen. Dat we een belangrijk onderdeel zijn van de samenleving en een belangrijk onderdeel zijn wij, want wij zijn de samenleving.

 

Zonder ons is er geen samenleving, ongeacht onze achtergrond. Wij beseffen ons dat wij samen verantwoordelijk zijn, niet de bestuurders, niet de EU en niet de machthebbers, wij zijn verantwoordelijk om ons land een fijne en gelukkige plek te maken. Want wij zijn meer dan getallen, verhandelbare producten of consumenten. Wij zijn mensen van vlees en bloed met gevoelens en wensen, met meningen en behoeftes.

 

En wij, burgers van Nederland, kunnen het tij keren door met elkaar het debat aan te gaan. Door elkaar te horen, door nieuwsgierig te zijn naar elkaars verschillen en door te leren van elkaars verschillen. Door ons opnieuw met elkaar te verbinden vanuit het idee dat echt geluk alleen kan bestaan, als iedereen dezelfde kansen op geluk heeft. Vox Populi staat hiervoor, wij zijn de samenleving samen met jou. De verandering die wij willen bewerkstelligen is vanuit dezelfde behoeftes die jij hebt. Samen kunnen wij veranderen, ook al is dat soms spannend en doet dat soms pijn.

 

De kans op verandering is nu, deze 2de Kamerverkiezingen.